Skip Navigation Links

 

رویدادها : کارگاه ها، سمینارها، سخنرانی های علمی (برنامه ها، گزارش ها و اخبار)

 

برنامه های انجمن

مصوبه های جلسات هیات مدیره انجمن

دسترسی به این بخش از سایت فقط برای کاربرانی که در سایت عضو بوده و عضویت آنها با پرداخت حق عضویت تایید شده باشد، امکان پذیر است.در صورتی که عضو سایت می باشید لطفا وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید .

برنامه های مرتبط با جنین شناسی، تولیدمثل و بیولوژی

گزارش های مرتبط

عنوانراهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضاء سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 
شورای عالی نظام پزشکی در راستای انجام وظیفه ذاتی خود در تضمین رعایت حقوق متقابل حرفه مندان پزشکی و دریافت کنندگان خدمات سلامت "راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضاء سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" را در تاریخ 15/04/1396 به تصویب رساند.
این راهنما که در 12 فصل و 142 ماده دربردارنده مجموعه ارزش ها، هنجارها، اصول و قواعد اخلاقی منطبق با اصل کرامت ذاتی انسان و نیز مبانی و ارزش های اسلامی و ایرانی تدوین شده است، بعنوان بخشی لاینفک از " آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته” بوده و از یکسال بعد از تاریخ تصویب برای همه حرفه مندان سلامت، ارکان انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان لازم الاجرا و ملاک رسیدگی انتظامی خواهد بود.

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضاء سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ درج مطلب : 13/06/1396